ประวัติคุณหมอเส็ง

 

 ฉัตรชัย แสงสุริยะฉัตร แพทย์ที่ปรึกษาคลีนิคสุขภาพไตรเวชศาสตร์ด้านการแพทย์แผนตะวันออก หรือที่รู้จักกันดีในนาม "หมอเส็ง" หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยและจีน ด้วยวัยกว่า 60 ปี กับการคลุกคลีอยู่กับร้านขายยาแผนโบราณมาตั้งแต่ครั้งยังเด็ก หมอเส็งจึงได้เรียนรู้ทุกขั้นตอนในการปรุงยาอย่างละเอียดและจดจำตัวยาสมุนไพรทุกชนิดได้อย่างแม่นยำ โดยเฉพาะการผลิตหรือการปรุงยาจากสมุนไพรไทยและจีน ซึ่งสมุนไพรทั้งสองชนิดนี้มีความคล้ายคลึงกันมาก ที่นับวันจะมีผู้เชี่ยวชาญอยู่น้อยคนเต็มที เพราะนอกจากจะอาศัยความรู้ความชัดเจนในเรื่องสมุนไพรแล้ว ยังต้องมีประสบการณ์อันยาวนาน ซึ่งประสบการณ์ ความสามารถเหล่านี้ หมอเส็งใช้เวลาเรียนรู้สั่งสมมาจนแตกฉาน?

บ้านเดิมผมอยู่ที่บางคล้า แปดริ้ว เป็นร้านขายยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป ทั้งก๋งและเตี่ย หรือเรียกว่าทั้งตระกูลผมเป็นหมอยา ซึ่งมีความชำนาญด้านสมุนไพรมาตลอด เตี่ยผมเป็นหมอมาจากเมืองจีน แกจะสอนผมให้รู้จักการใช้สมุนไพร ซี่งการศึกษาแพทย์แผนโบราณนั้นยากมากต้องเรียนรู้ถึงสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิด ถ้าจะใช้สมุนไพรรักษาโรคให้ถูกหลักและให้ออกฤทธิ์รักษาอย่างได้ผลต้องแตกฉาน สมุนไพรเพียงชนิดเดียวไม่สามารถรักษาได้ผล ต้องนำสมุนไพรแต่ละชนิดนำมาผสมผสานกันจึงจะออกฤทธิ์ในการรักษาอย่างได้ผล และจะต้องวินิจฉัยโรคของคนไข้ให้ดีเสียก่อนจึงจะปรุงยารักษาให้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมได้รับการเรียนรู้มาอย่างลึกซึ้ง

กระทั่งได้แยกตัวออกมาเปิดร้านของตัวเองที่กรุงเทพฯ รักษาโรคทั่วไปเป็นหมอคู่กับเตี่ยมาตลอด จนเตี่ยอายุมากจึงวางมือให้หมอเส็งดำเนินการต่อไป เพราะเห็นว่าความรู้ความสามารถของหมอเส็งเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้แล้ว หมอเส็งได้ไปสอบใบอนุญาต จากกระทรวงสาธารณสุขทั้งทางด้านเวชกรรมและเภสัชกรรม ซึ่งคนที่จะไปสอบได้ต้องมีความรู้ด้านสมุนไพรเป็นอย่างดี ไม่ใช่ใครก็ไปสอบได้ ซึ่งเมื่อสมัยนั้นร้านขายยาแผนโบราณยังมีไม่มากนัก ต่อเมื่อมียาแผนปัจจุบันเข้ามา หมอเส็งก็ขายยาแผนปัจจุบันควบคู่กันไปด้วย ทั้งขายทั้งเป็นหมอไปในตัว พอมาระยะหลังยาฝรั่งเริ่มมาแรง ผู้คนหันไปนิยมกันมากขึ้นด้วย เหตุเพราะกินง่ายและไม่มีกลิ่นฉุนเหมือนยาแผนโบราณ ขณะเดียวกันการแข่งขันของย่าแผนปัจจุบันได้ขยายตัวสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว หมอเส็งจึงหันมาเน้นในเรื่องของสมุนไพรทั้งไทยและจีนตามที่ตัว เองถนัดมากขึ้น โดยเฉพาะการรักษาโรคเกี่ยวกับสตรี ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจ เลือดลม หรืออาการทางสมองที่เรามักจะพบในคนสูงอายุ และล่าสุดที่ หมอเส็งได้เพียรพยายามศึกษามากกว่า 10 ปี นั่นก็คือมหัศจรรย์ แห่งสมุนไพรไทย ที่ชื่อ "ว่านชักมดลูก"  ติดต่อซื้อได้เลยที่คุณ แก้ว ปะนัดสจ่า โทร 089-819-5768

 

 

                                                    ประวัติความเป็นมาและความมั่นคงของบริษัท แสงสุริยะฉัตร(2002)จำกัด

 
 
ด้วยภูมิปัญญาและความสามารถทางการแพทย์แผนโบราณ ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนนับร้อยๆ ปี ได้ถูกนำมาผสมผสานกับวิวัฒนาการทาง
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าสูงสุดและได้เผยแพรประโยชน์อเนกอนันต์นี้สู่สาธารณชนโดยผ่านกระบวนการทางการตลาดระบบเครือข่ายที่ทันสมัยและ
ถูกต้องตามกฏหมาย อันเป็นรากฐานที่สำคัญนำไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งของชีวิตผู้คนจำนวนมากมาย
 
ด้วยเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้นนี้  จึงเป็นจุดกำเนิดก่อเกิดเป็นบริษัท ฉัตรสุริยะ (2002) จำกัด ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรไทยตรา
หมอเส็ง  ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2545 และเปิดดำเนินการ อย่างเป็นทางการ เมื่อ วันที่ 15 สิงาคม 2545 ณ สำนักงานเลขที่ 703
ถนนวงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ กรุงเทพฯ จากนั้นภายในระยะเวลาเพียง 1 ปี ด้วยความเจริญเติบโตก้าวหน้าทางธุระกิจอย่างรวดเร็ว ในวันที่ 7 
กันยายน พ.ศ. 2546 จึงได้ลงทุนสร้าง โรงงานขนาดใหญ่ ได้มาตรฐานสากล ณ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เพิ่มศักยภาพทางด้านการผลิต
ยา สมุนไพรตราหมอเส็ง สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงที ต่อมาอีกเพียง 1 ปี บริษัทฯ ได้พัฒนา
ระบบโครงสร้างการดำเนินงานภายในใหม่ทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุระกิจ ไปสู่ตลาดโลก ในนานาอารยประเทศ พร้อมทั้ง
เปลี่ยนชื่อใหม่ให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเป็น บริษัท แสงสุริยะฉัตร (2002) จำกัด และในวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 ได้ย้ายสำนังานมาที่อาคาร
หมอเส็งสำนักงานใหญ่ อยู่ตรงข้ามกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต เลขที่ 89/211 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี บนเนื้อที่กว่า 15 ไร่ ลงทุนมากกว่าพันล้านบาทเป็นอาณาจักรแห่งใหม่ใหญ่กว่าเดิม สามารถที่จะรองรับการ
เจริญเติบโตของธุระกิจที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วทั่วทุกภูมิภาคของประเทศและอีกหลายประเทศทั่วโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ได้เป็นอย่างดี
 
    ณ บัดนี้บริษัทฯ จึงมีความพร้อม ที่จะมอบสุขภาพที่ดีให้กับผู้คนทั่วโลกและมอบโอกาสทางธุระกิจที่เหนือระดับให้กับบุคคลทั่วไป
อย่างเท่าเทียมกันทุกคน 
 
                                    
 
                                                     โรงงานผลิตยาจากสมุนไพร  ตราหมอเส็ง
           บริษัท แสงสุริยะฉัตร (2002) จำกัด มีแหล่งวัตถุดิบและโรงงานผลิตสินค้าที่ใหญ่ และทันสมัยเป็นของบริษัทฯเองและมีบุคลากร
               ที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ และทรงคุณวุฒิมากมาย คอยดูแลและควบคุมทุกขั้นตอน ตามกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพอยู่ตลอด
               ทำให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของบริษัทฯ  สามารถผลิตได้ทันกับความต้องการของตลาด และรักษาไว้ซึ้งคุณภาพ
               สำหรับผู้บรโภคอย่่างสมํ่าเสมอ ไม่เคยเปลี่ยนแปลง
               บริษัท แสงสุริยะฉัตร (2002) จำกัด ได้มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตอย่างไม่หยุดนิ่ง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
               ของบริษัทฯ ให้มีคุณภาพและซื่อเสียงในระดับโลกต่อไปในอนาคต...
                                            
 
 
 
                                                        
 
<<<<สอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่คุณแก้ว 089-8195768 คุณนิด 081-8318186,02-7553634>>>>

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

ประวัติ คุณหมอเส็ง
Visitors: 336,491