โรคกระเพาะอาหาร

                                                    

 
 โรคแผลในกระเพาะอาหาร
 โรคกระเพาะอาหารคือ ภาวะที่มีแผลเยื่อบุกระเพาะ หลือลำไส้เล็กถูกทำลายถึงแม้ว่าจะเรียก
ว่าโรคกระเพาะ หรือลำไส้ ถ้าเป็นแบบเฉพาะเยื่อบุกระเพาะเรียก gastritis แต่ถ้าเป็นแผลถึง
ชั้นลึก muscularis mucosa เรียก ulcer ถ้าแผลอยู่ที่กระเพาะเรียก gastric ulcer ถ้าแผลอยู่
ที่ลำไส้เล็กเรียก duodenel ulcer โรคกระเพาะพบได้ทุกวัย
                   สาเหตุของโรคกระเพาะอาหาร                   
การหลั่งกรดในกระเพาะอาหารมากเกินปกติ เกิดขึ้นจากการกระตุ้นให้ เกิดการหลั่ง
1-การกระตุ้นของปลายประสาท เกิดจากความเครียด วิตกกังวลและอารณ์ 
การดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ เหล้า เบียร์ ยาดอง
2-ชา กาแฟ และนํ้าดื่มที่มี caffeine จะทำให้กรดหลั่งออกมามาก
3-การสูบบุหรี่ เนื่องจากบุหรี่ ทำให้เกิดการหลั่งกรดออกมามากภาวะ ที่มีการหลั่งกรดออกมา
มาก เช่นโรค Zollinger-Ellisson syndrome กรดที่หลั่งออกมามาก จะทำลายเยื่อบุกระเพาะ
อาหาร ทำให้เกิดแผลในกระเพาะ
                การทำลายเยื่อบุกระเพาะอาหารเกิดจาก
1-การ กินยาแก้ปวด ลดไข้ แก้ปวดกระดูก ปวดกล้ามเนื้อ ยาชุดที่มีแอสไพริน และยาสาร
สเตียรอยด์ ยาลูกกลอนต่างๆโดยเฉพาะ สารที่ระคายกระเพาะ เช่น ยาแก้ปวดกลุ่ม nsaid
แม้ว่าจะให้ยาโดยการฉีดหรืออมใต้ลิ้นก็มีโอกาสเกิดแผลที่กระเพาะเนื่องจากไปกระตุ้นให้เกิด
cyclooxignase ll (cox ll)ซึ่งจะทำให้เกิดการอักเสบที่กระเพาะ 
2-การกินอาหารเผ็ดจัด และเปรี้ยวจัดจากนํ้าส้มสายชู
3-การดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ เหล้า เบียร์ ยาดอง
4-การกินอาหารไม่เป็นเวลา
               อาการของโรคกระเพาะอาหาร
ส่วนใหญ่มีอาการปวดท้องบริเวณยอดอกหรือใต้ลิ้นปี่ (เหนือสะดือ) บางรายมีอาการจุก เสียด
แน่น เจ็บแสบหรือร้อน อาการจะสัมพันธ์กับการกิน หรือชนิดของอาหาร เช่น อาจปวดมาก 
ตอนหิว หลังอาหาร อาการจะทุเลา แต่ผู้ป่วยบางคนอาการปวดเป็นมากขึ้นหลังอาหาร โดย
เฉพาะเมื่อ ทานอาหารรสเผ็ดจัด เปรี้ยวจัด เป็นต้น บางรายอาจมี อาการปวดท้องตอนกลาง
คืน
                                                                    สรรพคุณขมิ้นชัน ตราหมอเส็ง คลิกที่นี่

                                                                                                

                                                              

                                             

 

Connection failed: Too many connections