โรคภูมแพ้

                                                          

โรคภูมิแพ้คืออะไร
โรคภูแพ้  คือ โรคที่เกิดจากปฎิกิริยาภูมิไวเกินต่อสารก่อภูมิแพ้ ซึ่งในคนปกติไม่มี
ปฎิกิริยานี้เกิดขึ้น  ผู้ที่เป็นภูมิแพ้มีปฎิกิริยาภูมิไวเกินต่อ ฝุ่น ตัวไรฝุ่น เชื้อรา
ในอากาศ อาหาร ขนสัตว์ เกสรดอกไม้ เป็นต้น  สารที่ก่อให้เกิดปฎิกิริยาภูมิไวเกิน
นี้เรียกว่า  สารก่อภูมิแพ้  โรคภูมิแพ้  สามารถแบ่งได้ตามอวัยวะที่เกิดโรค
ได้เป็น 4 โรคคือ
   1. โรคโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ หรือ โรคแพ้อากาศ
   2. โรคตาอักเสบจากภูมิแพ้
   3. โรคหอบหืด
   4.โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง
โรคภูมิแพ้  เป็นโรคที่มีการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์
โรคภูมิแพ้ สามารถถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์  คือ ถ่ายทอดจากพ่อและแม่มาสู่ลูก
เหมือนภาวะอื่นๆ เช่น หัวล้าน ความสูง สีของตา เป็นต้น ในทางตรงกันข้าม แม้ว่า
พ่อแม่ของคุณเป็นโรคภูมิแพ้ คุณอาจจะไม่มีอาการใดๆเลยก็ได้
โดยปกติ  ถ้าพ่อหรือแม่  คนใดคนหนึ่งเป็นโรคภูมิแพ้  ลูกจะมีโอกาศเป็นโรคภูมิแพ้
 25% แต่ถ้าพ่อหรือแม่เป็นโรคภูมิแพ้ทั้งคู่ ลูกที่เกิดมาจะมีโอกาศเป็นโรคภูมิแพ้
สูงถึง 66% โดยเฉพาะ โรคโพรงจมูกอักเสบ จากภูมิแพ้  จะมีอัตราการถ่ายทอด
ทางกรรมพันธุ์สูง
ถ้าคุณ  ได้รับการถ่ายทอดโรคภูมิแพ้ทางกรรมพันธุ์จากพ่อแม่ของคุณ  แต่ไม่เคย
สัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้  คุณจะไม่มีอาการของโรคภูมิแพ้  
คุณจะต้องได้รับสารก่อภูมิแพ้  ที่สามารถกระตุ้นให้เกิดปฎิกิริยาภูมิไวเกิน ในร่าง
กายของคุณ การได้รับสารก่อภูมิแพ้  จะต้องได้รับปริมาณมากพอ และนานพอ
ที่จะกระตุ้นให้ร่างกาย คุณเกิดปฎิกิริยาดังกล่าว  จึงทำให้เกิดอาการของโรคภูมิแพ้
ขึ้น อาการของคุณจะเป็นมากขึ้นเมื่อภูมิต้านทานลดต่ำลง เช่น ในขณะที่คุณเข้าสู่
วัยรุ่น การติดเชื้อในบริเวณต่างๆ  การตั้งครรภ์ เป็นต้น อาการของโรคภูมิแพ้ขึ้นอยู่
ภูมิแพ้นั้นเกิดขึ่นที่ระบบใด  สำหรับผู้ใหญ่สามารถที่จะให้ประวัติ และบอกอาการได้
ก็จะช่วยในการวินิจฉัยอาการของโรคภูมิแพ้ที่พบได้ดังนี้
   1. ผื่นที่ผิวหนัง เช่น ผื่นแพ้  ลมพิษ  คันตามผิวหนัง
   2. คัดจมูก  น้ำมูกไหล  จาม
   3. ไอแน่นหน้าอก  หายใจมีเสียงหวีด  โรคหอบหืด
   4. เคืองตาและตาแดง  เคืองจมูก
   5. บวมรอบปาก  อาเจียนและถ่ายเหลว
   6. แสบคอ น้ำมูกไหลลงคอ หูอื้อ
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 089-819-5768
 
                                                                   สรรพคุณ ขมิ้นชัน ตราหมอเส็ง คลิกที่นี่

                                       

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 207,986