โรคหัวใจ

                                                 

องค์กรอนามัยโรค แจ้งว่า โรคหัวใจคร่าชีวิตคนทั่วโลกถึงปีละ 12,000,000 คนต่อปี และจากสถิติยังแสดงว่า โรคหัวใจเป็นสาเหตุการ
ตายอันดับหนึ่งของประชากรที่เป็นผู้ใหญ่ หัวใจเป็นอวัยวะที่เป็นกล้ามเนื้อ ถ้าเปรียบเทียบกับเครื่องจักรที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไป มันก็คงทำ
งานเหมือนเครื่องปั้มนํ้า โดยมีหน้าสูบฉีดโลหิตไปยังอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายหัวใจคนเรามี 4 ห้อง มีห้องซ้าย-ขวา โดยผนังกล้ามเนื้อหัว
ใจ และบน-ล่าง โดยลิ้นหัวใจ มันมีหน้าที่ในการฟอกโลหิต ซีกขวาของหัวใจจะประกอบไปด้วย หลอดเลือดที่จะสูบฉีดเลือดไปยังปอด
เพื่อฟอกเลือดเสียให้ได้รับออกซิเจน หลังจากที่เลือดได้รับการฟอกแล้ว มันจะส่งกลับมายัง หัวใจซีกซ้าย เพื่อสูบฉีดไปยังอวัยวะต่างๆ
ต่อไป
             อาการผิดปกติเบื้องต้น ของหัวใจและร่างกาย ซึ่งอาจจะเป็นข้อบ่งชี้ว่า มีอัตรเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ สามารถแบ่งได้ หลาย
ชนิด ดังนี้
1.มีอาการเหนื่อยเวลาออกกำลังกาย หรือต้องใช้แรง นั่นก็เป็นเพราะหัวใจทำหน้าที่ในการสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย
ทำงานหนักมากขึ้นกว่าปกติ เมื่อออกกำลังกายเพียงเล็กน้อย จะรู้สึกเหนื่อยผิดปกติอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน
2.เจ็บหน้าอกหรือแน่นหน้าอก มักพบบ่อยในคนที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และไขมันอุดตันในหลอกเลือดหัวใจ อาการดังกล่าว จะ
จะรู้สึกเหมือนหายใจอึดอัด และแน่นบริเวณกลางหน้าอกคล้ายๆมีของหนักทับอยู่ โดยมากอาการนี้ จะแสดงออดเวลาที่หัวใจต้องทำงาน
หนัก
3.มีอาการหอบจนตัวโยน หากไม่รีบพบแพทย์โดยเร็ว และไม่ได้ รับการรักษาอย่างทันท่วงที อาการนี้ อาจมีอันตรายถึงชีวิตได้
4.ใจสั่นและหัวใจเต้นผิดจังหวะ ปกติหัวใจของคนเราจะเต้นสมํ่าเสมอประมาณ 60-100ครั้ง/นาที แต่สำหรับคนที่มีอาการหัวใจเต้นผิด
จังหวะ อาจขยับไปถึง 150-250ครั้ง/นาที
5.เป็นลมหมดสติอยู่บ่อยๆ เนื่องจากจังหวะการเต้นของหัวใจไม่สมํ่าเสมอ เพราะเซลล์ซึ่งทำหน้าที่ให้จังหวะไฟฟ้าในหัวใจเสื่อมสภาพ
ส่งผลให้หัวใจเต้นช้าลงและส่งเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอจนทำให้เป็นลมไปชั่วคราวได้
6.หัวใจหยุดเต้นกระทันหัน มักจะเกิดจากความผิดปกติของเซลล์หัวใจโดยตรง และมักเกิดกับคนปกติที่ไม่มีอาการของโรคหัวใจมาก่อน
ล่วงหน้าเลย
7.ขาหรือเท้าบวม โดยไม่ทราบสาเหตุ เมื่อกดดูแล้วมีรอยบุ๋ม ตามนิ้วที่กดลงไป
8.ปลายมือ ปลายเท้า และริมฝีปาก มีลักษณะเขียวคลํ้าแสดงให้เห็นว่าทางเดินของเลือดในหัวใจ ห้องขวากับห้องซ้ายมีการเชื่อมต่อ
อย่างผิดปกติ ส่งผลให้เกิดการผสมปนเปของเลือดแดงกับเลือดดำ
                           ปัจจับเสี่ยงและสาเหตุของโรคหัวใจ
  ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุของโรคหัวใจ ส่วนมากเกิดจากอุดตันของเลือดเมื่อหลอดเลือดอุดตัน มันก็ไม่สามารถที่จะสูบฉีดเลือด เพื่อส่ง
สารอาหารไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายได้อย่างสมบูรณ์ และเมื่อกาลเวลาผ่านไป การอุดตันของเส้นเลือดก็ยิ่งเริ่มมีมากขึ้น และนานวัน
เข้าหลอดเลือดต่างๆของหัวใจก็เริ่มหนาและแข็งขึ้นจนเป็นสาเหตุ ที่ทำให้เกิดโรคหัวใจ

                                 

                                                          

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 207,986