โรคปวดประจำเดือน

                                                               

คุณผู้หญิงทุกคน คงเคยประสบกับการปวดท้องประจำเดือน บ้างก็ทนได้ บ้างก็ทนไม่ได้ต้องพึ่งยาบรรเทาปวด เพื่อไม่ให้อาการปวด
ท้องเข้ามาบั่นทอนการใช้ชิีวิตประจำวัน หลายคนคงเคยคิดถามอยู่ในใจว่าปวดท้องแบบที่เป็นอยู่นี่เป็นเรื่องปกติ หรือกำลังมีความผิด
ปกติใดเกิดขึ้นกับร่างกายกันแน่ ประจำเดือน คือเลือดที่ออกจากโพรงมดลูกเป็นรอบๆห่างกันทุก 28 วัน บางคนก็มาเร็ว หรือช้ากว่านั้น
ผู้หญิงโดยเฉลี่ยจะเริ่มมีประจำเดือนประมาณอายุ 12-13 ปี โดยช่วง 1-2 ปีแรก ที่เริ่มมีประจำเดือน จะไม่มาสมํ่าเสมอ เนื่องจากการ
ทำงานของรังไข่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์ จึงทำให้ไข่ตกไม่สมํ่าเสมอ ประจำเดือนคือเลือดที่ออกจากโพรงมดลูกเป็นรอบๆ ห่างกันทุก 28 วัน
บางคนก็มาเร็วหรือช้ากว่านั้น 
         ทำไมจึงมีอาการปวดประจำเดือน
โดยปกติแล้วการปวดประจำเดือนนั้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเกิดกับเด็กผู้หญิงที่เริ่มมี ประจำเดือน
โดยจากมีอาการปวดในช่วงแรกและจะปวดลดน้อยลงแต่ถ้าหากคุณผู้หญิงท่านที่มีอาการปวดประจำเดือนมาก คือ เดิมปวดเล็กน้อย
พอเวลาผ่านไปปวดมากขึ้นเรื่อยๆ สามารถสงสัยเบื้องต้นได้ว่าอาจเกิดการผิดปกติ
     โรคที่อาจเกิดเมื่อมีการปวดประจำเดือนที่ผิดปกติ
เมื่อมีอาการปวดประจำเดือนมากหรือผิดปกติ อาจเป็นที่มาของการเกิดโรคต่างๆดังนี้
  1.เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่(Endormetriosis)สามารถแบ่งเป็น 3 ชนิดย่อย คือ 
      -ช็อกโกแลตซีสต์ จะเกิดเฉพาะที่รังไข่ จึงเรียกว่าช็อกโกแลตซีสต์
      -จุดเลือดออกในอุ้งเชิงกราน ส่องกล้องเข้าไปดูในท้องว่ามีจุดเลือดออกหรือไม่ บางครั้งใช้ การตรวจภายในช่วย เพื่อดูจุดที่เจ็บ
การใช้อัลตร้าซาวด์ไม่สามารถเห็นได้
     -ชนิดที่อยู่ในกล้ามเนื้อมดลูก มีอาการปวดท้องมากเลือดกระปริกระปรอยหรือออกมากผิดปกติ อาจต้องได้รับการผ่าตัด
  2.เนื้องอกของกล้ามเนื้อมดลูก ก้อนเนื้องอกแทรกอยู่ในกล้ามเนื้อมดลูก เวลามีประจำเดือน มดลูกจะบีบตัว เพื่อขับเลือดออกมา
  3.ปีกมดลูกอักเสบ เกิดจากการติดเชื้ออุ้งเชิงกรานอักเสบ มีอาการตกขาวบ่อย เป็นทั้งช่วง ที่มีหรือไม่มีประจำเดือน ถ้ามีประจำเดือน
อาการปวดท้องจะมีมากขึ้น
                      อย่างไรถึงจะเรียกว่าประจำเดือนมามาก
   คำว่ามามากในที่นี้คือจำนวนวัน เลือด อาจจะมามากกว่าเดิมซึ่งโดยปกติประจำเดือนของผู้หญิงจะมา 3/7 วัน โดยเฉลี่ยวันละ 80 ซีซี
อาจสังเกตได้ง่ายๆ จากการใช้ผ้าอนามัย ถ้าปริมาณการใช้เฉลี่ย 3-5 ผืน ในช่วงวันที่มามากคือปกติ หรือสังเกตได้จากลักษณะของ
ประจำเดือนมาเป็นก้อนหรือนํ้า ถ้าเป็นก้อนเลือดแสดงว่าเลือดออกมาเยอะประจำเดือนมามาก ซึ่งปริมาณ ที่เยอะนี้อาจจะบ่งบอกได้ว่า
มีโรคอยู่
     การมาแบบกระปริกระปรอย คือการมีประจำเดือนที่อาจมากกว่า1 ครั้ง/เดือน มาครั้ง ละ 2-3 วัน และหยุดไป ผ่านไปก็มีอีก การที่
ประจำเดือนมาแบบกระปริกระปรอยนั้น ยังต้อง
ตรวจจำแนกอีกว่าเป็นการตั้งครรภ์หรือโรคทางนารีเวช หากไม่ใช่การตั้งครรภ์อาการส่วนใหญ่จะเกิดจากฮอร์โมนที่สร้างจากรังไข่
ผิดปกติ มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก สามารถตรวจหาอาการผิดปกติ ได้ด้วยอัลตร้าซาวด์ ส่องกล้องดูโพรงมาดลูก
                                 สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ 089-819-5768 เพื่อให้การใช้สมุนไพร หมอเส็ง ให้ตรงกับอาการที่เป็นอยู่

                                                                                           

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 207,986