โรคตกขาว

                                                          

ตกขาวคืออะไร
ตกขาว หมายถึง สิ่งที่ถูกขับออกมาจากช่องคลอด และสิ่งนั้นไม่ใช่เลือด ดังนั้น ตกขาวจึงมีสีอะไรก็ได้ แต่ส่วนใหญ่จะสีขาว ตกขาว
นี่เองที่เป็นอาการที่ผู้ป่วยมาหาหมอถึงหนึ่งในสามของผู้ป่วยที่มาตรวจภายในตกขาวเป็นคำเรียกที่รู้จักกันทั่วไปแต่บางคนก็เรียก ระดูขาว หรือเรียกมุตกิต ก็มี ตกขาวไม่ใช่โรคแต่เป็นอาการ ซึ่งมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น คัน กลิ่น หรือเจ็บปวด
ชนิดของตกขาว
ตกขาวกับผู้หญิงเป็นของคู่กัน เป็นผู้หญิงก็ต้องมีตกขาว การมีตกขาว ไม่ได้หมายถึง การเป็นโรคหรือเป็นมะเร็ง หรือผิดปกติ นั่น
หมายถึงว่าการมีตกขาวอาจเป็นปกติ หรือไม่ปกติก็ได้
   ตกขาวปกติ
เป็นตกขาวที่พบได้ในภาวะปกติ ตกขาวแบบมีสีขาว คล้ายแป้งเปียก มีปริมาณไม่มาก ไม่คัน กลิ่นออกเปรี้ยวเล็กน้อย ไม่เหม็น
อย่างไรก็ตาม ในบางช่วงอจมีปริมาณมากขึ้นเล็กน้อย เช่น ช่วงก่อนมีรอบเดือน หลังมีรอบเดือน ช่วงไข่ตก หรือในภาวะตั้งครรภ์
ในตกขาวมีสารอะไรบ้างอย่างที่บอกตกขาวหมายถึง สารที่ถูกขับออกมาจากช่องคลอด ซึ่งมีทั่งสิ่งที่ถูกขับออกจากต่อมๆ ในระบบ
สืบพันธ์ ซึ่งได้แก่
1.นํ้าที่หลั่งจากต่อมใต้ผิวหนัง บริเวณช่องคลอด จากต่อมสกีน(Skene' gland) ต่อมบาร์โธลิน เพื่อหล่อลื่นปากช่องคลอด
2.เซลล์เยื่อบุผนังช่องคลอดที่หลุดออกมา
3.มุกจากต่อมที่ปากมดลูก
4.โปรตีน,เกลือแร่ ที่มาจากผนังช่องคลอด เยื่อบุโพรงมดลูก และลอดมดลูก
5.กรดแลติคซึ่งแบคทีเรียในช่องคลอดสร้างจากกลัยโคเจน ของเยื่อบุผนังช่องคลอด
    ตกขาวที่ไม่ปกติ
ก็คือ ตกขาวที่ตรงข้ามกับตกขาวปกติ กล่าวคือ มีปริมาณมากบางครั้งไหลโจ๊กยังกะมีรอบเดือนยังไง ยังงั้น มีกลิ่นเหม็น ลักษณะ
อาจเป็นหนอง มุกปนหนอง ปนเลือด มีฟอง และมักมีอาการอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น คัน แสบ ออกร้อนบริเวณปากช่องคลอด
หรือปวดท้องน้อยร่วมด้วยก็ได้ ต้นเหตุที่ทำให้ตกขาวผิดปกติ ที่พบบ่อย 3 อันดับแรกคือ
-จากเชื้อแบคทีเรีย(bacterial vaginosis)พบได้ร้อยละ 30-35
-จากเชื้อรา,ยีสต์(vulvovaginal candlasis) พบไดร้อยละ 20-25
-จากเชื้อพยาธิ trchomoniasis พบได้ร้อยละ 10 ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยที่พบเชื้อสองชนิดหรือมากกว่าสองชนิด อยู่ร้อยละ 15-20 
เรียกว่า ได้หนึ่งแถมหนึ่งว่างั้นเถอะ เชื้อ 3 ตัวนี้พบร้อยละ 90 ของผู้ป่วยตกขาวผิดปกติ
สาเหตุของการตกขาวผิดปกติ แบ่งตามตำแหน่งที่เกิดคือ
1.ช่องคลอดอักเสบ ที่พบบ่อยคือ
      -แบคทีเรีย(bacterial vaginosis)
      -เชื้อพยาธิ(trichomonas)
      -เชื้อรา(candida)
      -เชื้อวรัส เช่น โรคเริม 
      -เชื้อแบคทีเรียอื่นๆ
2.ปากมดลูกอักเสบ
      -การติดเชื้อหนองใน
      -การติดเชื้อคลามีเดีย
      -การติดเชื้อเริม
3.ปากมดลูกมีแผล, เป็นเนื้องอก
4.สิ่งแปลกปลอมในช่องคลอด เช่น เศษกระดาษทิชชู, สำลี, ผ้าก๊อช,เมล็ดผลไม้,ถุงยางอนามัย เป็นต้น
5.เนื้องอกและมะเร็งปากมดลูก,ปากมดลูก ซึ่งตกขาวจะมีกลิ่นเหม็นมาก
6.สตรีวัยหมดระดู ขาดฮอร์โมน ก็ทำให้เกิดช่้องคลอดแห้งอักเสบ มีตกขาวได้
                   ความสัมพันธ์ระหว่าง "วัย" กับ "ตกขาว"
วัยเด็ก มักเกิดจากควมสกปรก สุขอนามัยไม่ดี ทำความสะอาดไม่เป็น หรืออาจมีสิ่งแปลกปลอมที่เด็กยัดเข้าไป เช่น ยางลบ 
เม็ดผลไม้ กระดาษทิชชู วัยเจริญพันธ์ มักเกิดจากโรคติดต่อทางเพศสมัพันธ์ วัยหมดระดู เกิดจากการขาดฮอร์โมน
เมื่อใดที่สังเกตเห็นความผิดปกติของตกขาวแล้ว ก็รีบให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยและเป็นผู้จ่ายยา จะปลอดภัยกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภาวะตกขาวจากพยาธิที่สร้างความทรมานแก่ผู้ป่วยและยังสามารถติดต่อผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์ได้อีกด้วย แต่ในกรณีที่มีภาวะตก
ขาวจากเชื้อรา (candida albicans) และภาวะตกขาวจากเชื้อแบคทีเรีย(bacterial veginosis) ถ้าท่านรักษาโดยวิธีใช้ยาปฏิชีวนะ
แล้วผลรักษาไม่เป็นที่น่าพอใจ หรือว่ากลับมาเป็นอีก การใช้ยาแพทย์ทางเลือกอย่างเช่น สมุนไพร ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจอีกทาง
หนึ่ง เพราะว่าสาเหตุของการเกิดตกขาวจากเชื้อราและการตกขาว จากเชื้อแบคทีเรียนั้น มักเกิดจากความไม่สมดุลของฮอร์โมน
และความไม่สมดุลของค่ากรด-ด่าง ภายในช่องคลอด ซึ่งสมุนไพรอย่างเช่น ว่านชักมดลูกสามารถช่วยในส่วนนี้ได้
                   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 089-819-5768 เพื่อให้สมุนไพรหมอเส็ง ออกฤทธิ์ตรงกับอาการที่ท่านเป็นอยู่
                                  

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • คำจำกัดความของโรคไมเกรน #โรคไมเกรนเป็นโรคที่ก่อให้เกิดอาการปวดศรีษะ เรื้อรังชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่สำคัญ อาการปวดศรีษะนั้นมักจะปวดข้างเดียว หรือเริ...

 • โรคแผลในกระเพาะอาหาร โรคกระเพาะอาหารคือ ภาวะที่มีแผลเยื่อบุกระเพาะ หลือลำไส้เล็กถูกทำลายถึงแม้ว่าจะเรียก ว่าโรคกระเพาะ หรือลำไส้ ถ้าเป็นแบบเฉพาะ...

 • โรคภูมิแพ้คืออะไร โรคภูแพ้ คือ โรคที่เกิดจากปฎิกิริยาภูมิไวเกินต่อสารก่อภูมิแพ้ ซึ่งในคนปกติไม่มี ปฎิกิริยานี้เกิดขึ้น ผู้ที่เป็นภูมิแพ้มีปฎิกิร...

 • องค์กรอนามัยโรค แจ้งว่า โรคหัวใจคร่าชีวิตคนทั่วโลกถึงปีละ 12,000,000 คนต่อปี และจากสถิติยังแสดงว่า โรคหัวใจเป็นสาเหตุการ ตายอันดับหนึ่งของประชากรที่เป็...

 • โรคปวดประเดือน คุณผู้หญิงทุกคน คงเคยประสบกับการปวดท้องประจำเดือน บ้างก็ทนได้ บ้างก็ทนไม่ได้ต้องพึ่งยาบรรเทาปวด เพื่อไม่ให้อาการปวด ท้องเข้ามาบั่...

 • โรคเบาหวาน เป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้ใหญ่ไทย คือประมาณ 2.5-6% ของประชากร(ถ้าคิดจากคนไทย 60 ล้านคน ก็จะมีคนเป็นโรคเบาหวานประมาณ 3 ล้านคน ) โรคเบาหวานเป็น...

 • ความดันโลหิตสูง คือ ภาวะความดันในหลอดเลือดแดงสูงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 140/90 มม. ปรอทขึ้นไปโดยวัดขณะนั่งพัก 5-10 นาที ที่ไม่ได้สูบบุหรี่หรือดื่มแอล ...

 • โรคตับ ส่วนมากมักจะไม่ทำให้เกิดอาการปวด เพราะว่าตับนั้นมีเส้นประสาทรับความรู้สึกเจ็บปวดเฉพาะเปลือกหุ้มตับเท่านั้นการอักเสบภายใน ตับนั้นจึงมักไม่ได้ทำให้เกิดอาการป...

 • โรคโลหิตจาง อาการโรคโลหิตจาง -อาการอ่อนเพลีย เวียนศรีษะ -อาการเป็นลม หน้ามืด วิงเวียน -อาการทางสมอง เช่น รู้สึกสมองล้า หลงลืมง่าย ขาดสมาธิในการทำงาน เรียนหนังสื...

 • โรคแพนิค(โรคประสาทหัวใจอ่อน) ความกลัวหรือความตระหนกตกใจที่เกิดอย่างทันที เหมือนจู่โจมเป็นลักษณะ สำคัญของโรคทางจิตเวชโรคหนึ่ง คือโรค แพนิค ซึ่งมีอากา...

 • โรคหัวใจขาดเลือด เมื่อหัวใจไม่ได้รับโลหิตที่มีออกซิเจนอย่างเพียงพอก็จะทำให้เกิดอาการเจ็บปวดที่เรียกว่าหัวใจขาดเลือด(Angina)ซึ่งมี สาเหตุจากการกระตุกใ...

 • ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ ต่อมไทรอยด์เป็นพิษคืออะไร ต่อมไทรอยด์เป็นต่อมไร้ท่อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกายมีรูปร่างคล้ายปีกผีเสื้ออยู่บริเวณหน้า หลอดลมใต้ก...

 • โรคกรดไหลย้อน เป็นภาวะที่นํ้าย่อยจากกระเพราะอาหารไหลย้อนกลับขึ้นไปในหลอดอาหาร ทำให้เกิดอาการสำคัญ ได้แก่ อาการ แสบร้อนบริเวณหน้าอก และมีนํ้...

 • โรคเส้นเลือดในสมองตีบ อัมพฤษือัมพาต เป็นอาการที่คนทั่วไป โดยเฉพาะผู้สูงอายุ จะเกรงกลัวกันมากซึ่งอาการดังกล่าวหมายถึง การที่แขนขาอ่อนแรงซีกใดซีก และม...

 • โรคซึมเศร้าเราช่วยได้ โรคซึมเศร้า พบได้ในทุกช่วงระยะเวลาของชีวิต ครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยที่ฆ่าตัวตาย เป็นโรคซึมเศร้า อาการ และการแสดงออกของโรคซึมเศร้าในเด็ก...

 • โรคนํ้าในหูไม่เท่ากัน โรคนํํ้าในหูไม่เท่ากัน หรือที่เรียกว่า Miniere's Disease เป็นโรคที่เกิดขึ้นในระบบรับสัมผัสของหู ที่เกิดจาก ความผิดปกติภายในอวัยวะห...

 • โรคเก๊าท์ (Gout) ดูแลไม่มีดีมีสิทธิ์ตายได้ เก๊าท์ เป็นอาการผิดปกติของร่างกายอันเนื่องมาจากการกินชนิดอิ่มหมีพีมันเกินไป กินอยู่ดีมากเกินไป และไม่ค่อ...

 • โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท เกิดจากอะไรบ้าง ทำความรู้จักโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทกันก่อน โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท คือก...

 • ไขมันในเลือดสูง โรคไขมันในเลือดสูง เป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ อาจเป็นระดับโคเสลเตอรอล สูง หรือระดับไตรกลีเซอร์ไรต์สูง อย่างใดอย่า...

 • โรคความดันโลหิตตํ่า โรคความดันโลหิตตํ่าเกิดจากอะไร ความดันโลหิตตํ่ามีหลายสาเหตุคือ 1-เลือดน้อย หรือ ปริมาณนํ้าเลือดมีน้อย ซึ่งอาจจะเกิดจากเลือดจาง จากก...

 • โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ไม่ใช่โรคของ กล้ามเนื้อดดยตรงแต่เป็นโรคที่เกิด จากความผิดปกติ ของเซลล์ประสาทนำคำสั่ง แล้วส่งผลทำให้กล้ามเนื้ออ่อ...

 • โรคหอบหืด โรคหอบหืด เป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากหลอดลมของผู้ป่วยตอบสนองต่อ สิ่งที่มากระตุ้น มากกว่า ภาวะปกติ ทำให้หลอดลม ของผู้ป่วยหดเกร่ง มีขนาดตีบแคบล...

 • โรคข้อเข่าเสื่อม โรคข้อเข่าเสื่อม เกิดจากการที่กระดูกอ่อนซึ่งทำหน้าที่ป้องกันและเป็น ตัวดูดซับแรงกระแทกในข้อเข่ามีการสุกหรอ และเสื่อมสภาพลงหากกระดูกอ่อ...


 • โรคสะเก็ดเงินเป็นโรครักษาหายากโรคหนึ่ง มีอาการตามผิวหนัง ตอนเริ่มกำเริบใหม่ๆจะเป็นตุ่มแดงขอบเขตชัดเจน และมีขุยสีขาว (สีเงิน) อยู่ที่ผิวต่อมาตุ่ม ...
Visitors: 336,488