โรคเบาหวาน

                                               

โรคเบาหวาน 
เป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้ใหญ่ไทย คือประมาณ 2.5-6% ของประชากร(ถ้าคิดจากคนไทย 60 ล้านคน ก็จะมีคนเป็นโรคเบาหวานประมาณ
3 ล้านคน ) โรคเบาหวานเป็นสาเหตุสำคัญอันดับแรกที่ทำให้เกิดโรคไตวายเรื้อรัง นอกจากนั้นยังเป็นปัจจัยสำคัญ ทำให้เกิดโรคของหลอด
เลือดตีบตันได้ ในทุกส่วนของร่างกาย เช่น โรคอัมพฤกษ์อัมพาต จากเส้นโลหิตสมองตีบ โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด จากเส้นเลือดหัวใจ
ตีบ โรคเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงปลายมือ ปลายเท้าอุดตัน และยังเป็นสาเหตุของตาบอดจากทั้งเบาหวานขึ้นตา และต้อกระจกได้อีกด้วย
                      แล้วมีใครบ้างมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวาน
 ผู้ที่ควรตรวจระดับนํ้าตาลในเลือดว่าเป็นเบาหวานหรือไม่ ได้แก่
-อ้วน
-มีประวัติโรคเบาหวานในครอบครัวสายตรง
-เคยคลอดบุตรตัวโตมากกว่า 4 กก.
-ความดันโลหิตสูง
-ไขมันในเลือดชนิด HDL น้อยกว่า 35 มก/ ดล.
-เคยมีประวัติของการตรวจความทนนํ้าตาลกลูโกสแล้วผิดปกติ
-แนะนำให้ประชาชนทั่วไป ที่มีอายุเกิน 45 ปี ควรตรวจระดับนํ้าตาลในเลือดเพื่อหาความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานทุก 3 ปี
                          เรารักษาเบาหวานไปเพื่ออะไร
   จุดประสงค์ของการรักษาเบาหวาน คือ 
1.แก้ไขภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันที่เกิดจากระดับนํ้าตาลสูงมาก จนอาจหมดสติ 
2.แก้ไข อาการของเบาหวาน เช่น ปัสสาวะบ่อย นํ้าหนักลด ฯลฯ
3.ป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อน ที่เกิดขึ้นจากเบาหวาน โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดตีบตัน เช่น อัมพาต โรคกล้ามเนื้อ หัวใจขาดเลือด
โรคไตวาย แผลเรื้อรัง การอุตตันของหลอดเลือดแขนขา รวมทั้งเบาหวานขึ้นตา และต้อกระจกด้วย การควบคุม เบาหวานที่ดีคือ สามารถ
ควบคุมระดับนํ้าตาลหลังดอาหาร ได้น้อยกว่า 120 มก./ดล.
                     การรักาาเบาหวานทำอย่างไร
การรักษาโรคเบาหวาน ผู้ป่วยมีส่วนสำคัญในการรักษา มากกว่าแพทย์ การดูแลตนเองที่ถูกต้อง จะช่วยให้ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด
ได้ดี และไม่มีโรคแทรกซ้อน
-การควบคุมอาหาร เลือกทานอาหารที่มีความหวานตํ่า ปรับสัดส่วนอาหารให้เหมาะสมจะทำให้การดูดซึมกลูโกสช้าลง ทำให้ระดับนํ้าตาล
ในเลือดลดลงได้ 
-การให้ยารับประทาน ยารับประทาน จะช่วยกระตุ้นหลั่งอินสุลินทำให้มีการใช้กลูโกสมากขึ้น ลดการสร้างกลูโกสใหม่ในร่างกาย และยับยั้ง
การดูดซึมกลูโกสทำให้ระดับนํ้าตาลตํ่าลงได้
-การฉีดอินสุลิน เพื่อทดแทนอินสุลิน ที่ขาดไปอินสุลินจะพากลูโกสเข้าไปใช้ในเนื้อเยื่อร่่างกาย ทำให้ระดับนํ้าตาลลดลงได้
-การออกกำลังกาย ทำให้มีการใช้พลังงาน ระดับนํ้าตาลลดลงได้ การเลือกใช้การรักษาใด ขึ้นอยู่กับชนิด และความรุนแรงของเบาหวาน
                                 สมุนไพรหมอเส็งเป็นแพทย์ทางเลือกที่จะทำให้อาการเบาหวานที่ท่านเป็นอยู่ อาการดีขึ้น
                                                         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 089-819-5768

                                     

                                                                   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • คำจำกัดความของโรคไมเกรน #โรคไมเกรนเป็นโรคที่ก่อให้เกิดอาการปวดศรีษะ เรื้อรังชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่สำคัญ อาการปวดศรีษะนั้นมักจะปวดข้างเดียว หรือเริ...

 • โรคแผลในกระเพาะอาหาร โรคกระเพาะอาหารคือ ภาวะที่มีแผลเยื่อบุกระเพาะ หลือลำไส้เล็กถูกทำลายถึงแม้ว่าจะเรียก ว่าโรคกระเพาะ หรือลำไส้ ถ้าเป็นแบบเฉพาะ...

 • โรคภูมิแพ้คืออะไร โรคภูแพ้ คือ โรคที่เกิดจากปฎิกิริยาภูมิไวเกินต่อสารก่อภูมิแพ้ ซึ่งในคนปกติไม่มี ปฎิกิริยานี้เกิดขึ้น ผู้ที่เป็นภูมิแพ้มีปฎิกิร...

 • องค์กรอนามัยโรค แจ้งว่า โรคหัวใจคร่าชีวิตคนทั่วโลกถึงปีละ 12,000,000 คนต่อปี และจากสถิติยังแสดงว่า โรคหัวใจเป็นสาเหตุการ ตายอันดับหนึ่งของประชากรที่เป็...

 • โรคปวดประเดือน คุณผู้หญิงทุกคน คงเคยประสบกับการปวดท้องประจำเดือน บ้างก็ทนได้ บ้างก็ทนไม่ได้ต้องพึ่งยาบรรเทาปวด เพื่อไม่ให้อาการปวด ท้องเข้ามาบั่...

 • ตกขาวคืออะไร ตกขาว หมายถึง สิ่งที่ถูกขับออกมาจากช่องคลอด และสิ่งนั้นไม่ใช่เลือด ดังนั้น ตกขาวจึงมีสีอะไรก็ได้ แต่ส่วนใหญ่จะสีขาว ตกขาว นี่เองที่เ...

 • ความดันโลหิตสูง คือ ภาวะความดันในหลอดเลือดแดงสูงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 140/90 มม. ปรอทขึ้นไปโดยวัดขณะนั่งพัก 5-10 นาที ที่ไม่ได้สูบบุหรี่หรือดื่มแอล ...

 • โรคตับ ส่วนมากมักจะไม่ทำให้เกิดอาการปวด เพราะว่าตับนั้นมีเส้นประสาทรับความรู้สึกเจ็บปวดเฉพาะเปลือกหุ้มตับเท่านั้นการอักเสบภายใน ตับนั้นจึงมักไม่ได้ทำให้เกิดอาการป...

 • โรคโลหิตจาง อาการโรคโลหิตจาง -อาการอ่อนเพลีย เวียนศรีษะ -อาการเป็นลม หน้ามืด วิงเวียน -อาการทางสมอง เช่น รู้สึกสมองล้า หลงลืมง่าย ขาดสมาธิในการทำงาน เรียนหนังสื...

 • โรคแพนิค(โรคประสาทหัวใจอ่อน) ความกลัวหรือความตระหนกตกใจที่เกิดอย่างทันที เหมือนจู่โจมเป็นลักษณะ สำคัญของโรคทางจิตเวชโรคหนึ่ง คือโรค แพนิค ซึ่งมีอากา...

 • โรคหัวใจขาดเลือด เมื่อหัวใจไม่ได้รับโลหิตที่มีออกซิเจนอย่างเพียงพอก็จะทำให้เกิดอาการเจ็บปวดที่เรียกว่าหัวใจขาดเลือด(Angina)ซึ่งมี สาเหตุจากการกระตุกใ...

 • ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ ต่อมไทรอยด์เป็นพิษคืออะไร ต่อมไทรอยด์เป็นต่อมไร้ท่อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกายมีรูปร่างคล้ายปีกผีเสื้ออยู่บริเวณหน้า หลอดลมใต้ก...

 • โรคกรดไหลย้อน เป็นภาวะที่นํ้าย่อยจากกระเพราะอาหารไหลย้อนกลับขึ้นไปในหลอดอาหาร ทำให้เกิดอาการสำคัญ ได้แก่ อาการ แสบร้อนบริเวณหน้าอก และมีนํ้...

 • โรคเส้นเลือดในสมองตีบ อัมพฤษือัมพาต เป็นอาการที่คนทั่วไป โดยเฉพาะผู้สูงอายุ จะเกรงกลัวกันมากซึ่งอาการดังกล่าวหมายถึง การที่แขนขาอ่อนแรงซีกใดซีก และม...

 • โรคซึมเศร้าเราช่วยได้ โรคซึมเศร้า พบได้ในทุกช่วงระยะเวลาของชีวิต ครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยที่ฆ่าตัวตาย เป็นโรคซึมเศร้า อาการ และการแสดงออกของโรคซึมเศร้าในเด็ก...

 • โรคนํ้าในหูไม่เท่ากัน โรคนํํ้าในหูไม่เท่ากัน หรือที่เรียกว่า Miniere's Disease เป็นโรคที่เกิดขึ้นในระบบรับสัมผัสของหู ที่เกิดจาก ความผิดปกติภายในอวัยวะห...

 • โรคเก๊าท์ (Gout) ดูแลไม่มีดีมีสิทธิ์ตายได้ เก๊าท์ เป็นอาการผิดปกติของร่างกายอันเนื่องมาจากการกินชนิดอิ่มหมีพีมันเกินไป กินอยู่ดีมากเกินไป และไม่ค่อ...

 • โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท เกิดจากอะไรบ้าง ทำความรู้จักโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทกันก่อน โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท คือก...

 • ไขมันในเลือดสูง โรคไขมันในเลือดสูง เป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ อาจเป็นระดับโคเสลเตอรอล สูง หรือระดับไตรกลีเซอร์ไรต์สูง อย่างใดอย่า...

 • โรคความดันโลหิตตํ่า โรคความดันโลหิตตํ่าเกิดจากอะไร ความดันโลหิตตํ่ามีหลายสาเหตุคือ 1-เลือดน้อย หรือ ปริมาณนํ้าเลือดมีน้อย ซึ่งอาจจะเกิดจากเลือดจาง จากก...

 • โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ไม่ใช่โรคของ กล้ามเนื้อดดยตรงแต่เป็นโรคที่เกิด จากความผิดปกติ ของเซลล์ประสาทนำคำสั่ง แล้วส่งผลทำให้กล้ามเนื้ออ่อ...

 • โรคหอบหืด โรคหอบหืด เป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากหลอดลมของผู้ป่วยตอบสนองต่อ สิ่งที่มากระตุ้น มากกว่า ภาวะปกติ ทำให้หลอดลม ของผู้ป่วยหดเกร่ง มีขนาดตีบแคบล...

 • โรคข้อเข่าเสื่อม โรคข้อเข่าเสื่อม เกิดจากการที่กระดูกอ่อนซึ่งทำหน้าที่ป้องกันและเป็น ตัวดูดซับแรงกระแทกในข้อเข่ามีการสุกหรอ และเสื่อมสภาพลงหากกระดูกอ่อ...


 • โรคสะเก็ดเงินเป็นโรครักษาหายากโรคหนึ่ง มีอาการตามผิวหนัง ตอนเริ่มกำเริบใหม่ๆจะเป็นตุ่มแดงขอบเขตชัดเจน และมีขุยสีขาว (สีเงิน) อยู่ที่ผิวต่อมาตุ่ม ...
Visitors: 336,490