โรคความดันโลหิต

                                                       

ความดันโลหิตสูง คือ 
ภาวะความดันในหลอดเลือดแดงสูงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 140/90 มม. ปรอทขึ้นไปโดยวัดขณะนั่งพัก 5-10 นาที ที่ไม่ได้สูบบุหรี่หรือดื่มแอล
กอฮอล์และได้ค่าสูงตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป ในเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ แบ่งระดับความรุนแรงของความดันโลหิตสูงได้ดังนี้ 
ความดันโลหิตสูงแบ่งเป็น 2 ชนิด
1.ความดันโลหิตสูงชนิดปฐมภูมิ ที่เกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนพบได้มากกว่าร้อยละ 90 ในคนที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไปโดยมีปัจจัย
ปัจจัยเสี่ยงดังนี้
-พันธุกรรม มีประวัติครอบครัวเป็นความดันโลหิตสูง
-โรคอ้วน โดยเฉพาะผู้ที่อ้วนลงพุง
-บรโภคอาหารรสเค็มหรือเกลือโซเดียมมาก โดยเฉพาะผู้ที่มีพันธุกรรม
-ขาดการออกกำลังกาย
-มีความเครียดสูงและเรื้อรัง(มุ่งร้ายผู้อื่นหรือถูกกดดันด้วยเวลาจำกัด)
-ร่างกายมีความไวต่อการสะสมเกลือและโซเดียม
-ดื่มแอลกอฮอร์และกาแฟมากเกินไป
2.ความดันโลหิตสูงชนิดทุติยภูมิ ที่เกิดจากสาเหตุของโรค เช่น โรคไต โรคต่อมไร้ท่อ นอนกรน และหยุดหายใจ เฉียบพลัน จากยาบาง
ชนิด การตั้งครรภ์เป็นพิษ เป็นต้น แต่หลังการรักษา ต้นเหตุ ความดันโลหิตสูงจะกลับเป็นปกติในผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะเป็นโรคความดันโล
หิตสูงเฉพาะค่าบน เนื่องจากมีภาวะหลอดเลือดแดงแข็งและตีบ
มีอาการอย่างไร
โรคความดันโลหิตสูงระยะแรกส่วนใญ่ไม่มีอาการ มีเพียงส่วน้อยที่มีอาการและที่พบได้บ่อย คือ ปวดมึนท้ายทอย ตึงที่ต้นคอ ปวดศรีษะ
สำหรับผู้ที่มี ความดันสูงรุนแรงอาจมีอาการเหล่านี้ เช่น อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ใจสั่น มือเท้าชา ตามัว อัมพาตหรือเสียชีวิตเฉียบพลัน 
หลอดเลือดปกติ
โรคนี้ถ้าไม่ได้รักษาเป็นเวลานานๆร่วมกับมีภาวะไขมันสูง สูบบุหรี่ โรคเบาหวานที่ไม่ควบคุม นํ้าตาลในเลือดที่สูงจะเร่งทำให้หลอดเลือด
แดงเสื่อมโดยมีคราบไขมันพอกที่ภาวะ หลอดเลือดแดงแข็งตีบ ก่อให้เกิดความเสียหายและทำให้เกิดอาการของภาวะแทรกซ้อนที่
อวัยวะสำคัญได้แก่
1.หัวใจ เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนา หัวใจวายหรือมีหลอดเลือดหัวใจตีบ ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันและมีอาการเจ็บหน้าอก
รุนแรง
2.สมอง เกิดภาวะหลอดเลือดสมองตีบตันหรือแตกทำให้เป็นอัมพาตและถ้าเกิดในตำแหน่งที่สำคัญอาจเสียชีวิตรวดเร็ว ความดันที่สูง
รุนแรงเฉียบพลันจะทำให้สมองบวม ปวดศรีษะ และซึมลงจนไม่รู้สึกตัว
3.ไต จากมีเลือดไปเลี้ยงไม่พอเกิดภาวะไข่ขาวรั่วออกทางปัสสาวะไตวายเรื้อรังหรือเฉียบพลันซึ่ง จะทำให้ความดันยิ่งสูงมากขึ้น
4.ตา หลอดเลือดแดงในตาแตกและมีเลือดออกทำให้ประสาทตาเสื่อมและอาจตามัวลง
5.หลอดเลือดแดงใหญ่ เกิดการโป่งพองหรือฉีกขาดของผนังหลอดเลือดจะมีอาการเจ็บหน้าอก ถ้ารุนแรงอาจเสียชีวิต

                               

                                                              

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 207,986