โรคตับ

                         

โรคตับ ส่วนมากมักจะไม่ทำให้เกิดอาการปวด เพราะว่าตับนั้นมีเส้นประสาทรับความรู้สึกเจ็บปวดเฉพาะเปลือกหุ้มตับเท่านั้นการอักเสบภายใน
ตับนั้นจึงมักไม่ได้ทำให้เกิดอาการปวดแต่อย่างใด อาการที่แสดงออกมามักจะเกิดจากการทำหน้าที่ของตับที่ลดลง ทำให้มีอาการอ่อนเพลีย
เบื่ออาหาร หรือในรายที่เป็นมาก อาจมีตัวเหลือง ตาเหลือง(ดีซ่าน) เลือดออกง่ายหรือมีอาการ ซึมสับสนไปเลยก็มีนอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ป่วย
มีโรคตับที่เป็นเรื้อรังจนทำให้เกิดผังผืดในตับของหลอดเลือดดำ ที่เข้าตับสูงหรือ ที่เรียกกันว่าหลอดเลือดดำ พอร์ทอลนั่นเอง โดยอาการที่
ทำให้เกิดมีนํ้าในช่องท้องหรือท้องมาน รวมไปถึงเกิดเส้นเลือดโป่งบริเวณหลอดเลือดดำในระบบ ทางเดินอาหาร โดยเฉพาะบริเวณหลอด
อาหาร และกระเพาะอาหารหากเมื่อไหร่ที่ความดันหลอดเลือดสูงมากๆ ก็จะทำให้เส้นเลือดที่โป่งแตกออดเกิดเลือดออกในทางเดินอาหาร
 มีอาการอาเจียนเป็นเลือดหรืออุจจาระ มีสีดำแดง จากเลือดที่ออกในระบบทางเดินอาหาร อาการโรคตับส่วนมากที่พบนั่นมักจะเป็นภับเงียบ
นอกจากจะไม่ปวดท้องแล้วนั่นยัง ไม่ค่อยมีอาการให้เห็น หากไม่ได้ตรวจเลือด กว่าที่จะแสดงอาการมักจะต้องเป็นมากแล้ว หรือตับแข็งไป
แล้วนั่นเอง อาการแสดงของผู้ป่วยตับแข็งในระยะท้าย ผู้ป่วยจะมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง ท้องมาน และมีเส้นฝอยขยายเป็นสีแดงๆ
บริเวณฝ่ามือและหน้าอก
                                            สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณแก้ว 089-819-5768

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 207,986