ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ

                                                    

ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ
ต่อมไทรอยด์เป็นพิษคืออะไร  ต่อมไทรอยด์เป็นต่อมไร้ท่อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกายมีรูปร่างคล้ายปีกผีเสื้ออยู่บริเวณหน้า
หลอดลมใต้กล่องเสียงมีหน้าที่สร้างไทรอยด์ฮฮร์โมน ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของร่างกาย โดยมีผลต่อ
เผาพลาญพลังงานในร่างกาย
 

 

Visitors: 207,986