โรคกรดไหลย้อน

                                                                     

โรคกรดไหลย้อน
เป็นภาวะที่นํ้าย่อยจากกระเพราะอาหารไหลย้อนกลับขึ้นไปในหลอดอาหาร ทำให้เกิดอาการสำคัญ ได้แก่ อาการ แสบร้อนบริเวณหน้าอก
และมีนํ้ารสเปรี้ยวหรือรสขม ไหลย้อนขึ้นมาทางปาก ภาวะกรดไหลย้อนนี้ถ้าเป็นเรื้องรัง อาจทำให้เกิดพยาธิสภาพในหลอดอาหารได้แก่
หลอดอาหารอักเสบ มีเลือดออกจากหลอดอาหาร และอาจทำให้ปลายหลอดอาหารตีบตันได้ นอกจากนี้ยังทำใให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของเซลล์เยื่อบุหลอดอาหาร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง อาจกลายเป็นมะเร็ง หลอดอาหารได้ในที่สุด
           อาการของผู้ป่วยกรดไหลย้อนขึ้นอยู่กับอวัยวะที่ถูกระคายเคืองโดยกรด เช่น
1-อาการของคอหอยและหลอดอาหาร
-กลืนลำบาก ติดๆขัดๆ คล้ายมีก้อนอยู่ในคอหรือกลืนเจ็บ
-เจ็บคอ มีเสมหะอยู่ในลำคอ โดยเฉพาะในตอนเช้าหรือระคายคอตลอดเวลา
-อาการปวดแสบร้อนบริเวณหน้าอกและลิ้นปี่ บางครั้งอาจร้าวไปที่บริเวณคอได้
-เรอบ่อย คลื่นไส้ คล้ายหรือนํ้าย่อยไหลย้อนขึ้นมาในอกหรือคอรู้สึกเหมือนมีรสขมของนํ้าดี หรือรสเปรี้ยวของกรดในคอหรือปาก
2-อาการนอกระบบหลอดอาหาร
มีกลิ่นปาก เสียวฟัน หรือมีฟันผุได้ เป็นหวัดเรื้อรัง เสียงแหบเรื้องรังหรือแหบเฉพาะตอนเช้าหรือมีเสียงผิดปกติไปจากเดิม ไอเรื้องรัง
รู้สึกสำลักนํ้าลายหรือหายใจไม่ออกในเวลากลางคืน จนอาจทำให้ต้องตื่นกลางดึก อาการหอบหืดที่เคยเป็นอยู่(ถ้ามี)แย่ลงหรือไม่ดีขึ้น
จากการใช้ยา เจ็บหน้าอกโรคปอดอักเสบ เป็นๆหายๆ
                                                         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณแก้ว 089-819-5768

                                                           

Visitors: 207,986