โรคเส้นเลือดในสมองตีบ

                                                 

โรคเส้นเลือดในสมองตีบ
อัมพฤษือัมพาต เป็นอาการที่คนทั่วไป โดยเฉพาะผู้สูงอายุ จะเกรงกลัวกันมากซึ่งอาการดังกล่าวหมายถึง การที่แขนขาอ่อนแรงซีกใดซีก
และมักจะไม่ค่อยหาย หรือหายแต่ไม่หายสนิท ใช้เวลาฟื้นฟู สมรรถภาพค่อนข้างนาน มีความพิการหลงเหลืออยู่บ้าง ไม่มากก็น้อยสาเหตุ
ของอาการดังกล่าวมีได้หลายอย่างแตาที่บ่อยที่สุด คือ ประมาณ 80-90%
                 เส้นเลือดสมองตีบหมายถึงอะไร
เส้นเลือดสมองตีบเป็นโรคหนึ่งซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มใหญ่ที่เรียกว่าโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งประกอบไปด้วย 3 โรคหลักๆ ได้แก่ เส้นเลือดสมอง
ตีบ แตก อุดตัน โดยที่เส้นเลือดสมองตีบ เป็นแบบที่พบได้มากที่สุด(80-90%)
                เส้นเลือดที่ตีบเกิดจากการหนาตัวของผนังเลือดเหลือด รวมทั้งอาจเกล็ดเลือดหรือองค์ประกอบอื่นๆของเลือด มาสะสมตามผนัง
หลอดเลือดซึ่งจะทำให้เลือดไหลผ่านได้น้อยลง ถ้าเป็นมาก ก็จะทำให้เลือด ไปเลี้ยงสมองไม่พอเพียง และเกิดความเสียหายต่อเซล
สมองบริเวณนั้นๆ
              มีอาการอย่างไรบ้าง เนื่องจากสมองมีหลายส่วน แต่ละส่วนมีหน้าที่แตกต่างกันไปดังนั้นอาการในผู้ป่วยแต่ละคน ขึ้นอยู่กับบริเวณ
ที่มีเส้นเลือดตีบ อาการที่พบได้แก่
-แขนขาอ่อนแรงหรือชาซีกใดซีกหนึ่ง(บางครั้งอาจ 2 ซีก)
-ลิ้นแข็ง พูดไม่ชัด หรือสำลัก
-พูดไม่ได้หรือฟังไม่รู้เรื่อง(มีปัญด้านความเข้าใจภาษา)
-เวียนศรีษะมาก เดินเซแบบไม่เคยเป็นมาก่อน
-มองไม่เห็นซีกใดซีกหนึ่ง
  โดยลักษณะสำคัญของอาการที่เกิดขึ้นคือ เป็นค่อนข้างเร็ว กระทันหัน ภายในเวลาเป็นนาที หรืออาจเป็นหลังตื่นนอน โดยที่ก่อนเข้านอน
ยังปกติอยู่
 ใครมีโอกาศเป็นบ้าง
อายุที่มากขึ้นถือเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคนี้ ที่ไม่สามารถป้องกันได้ แต่ปัจจัยเสี่ยงที่เราสามารถ ควบคุมได้ยังมีอีกหลายอย่าง ซึ่งถ้าเราคุมได้
ก็ดีจะสามารถลดโอกาสการเกิดเป็นอัมพฤษ์อัมพาต
-ความดันโลหิตสูง
-เบาหวาน
-ไขมันในเลือดสูง
-การสูบบุหรี่
-โรคหัวใจบางชนิด
                   สอบถามข้อมูลเพิมเติม คุณ แก้ว 089-819-5768

                                                           

Visitors: 207,986