โรคนํ้าในหูไม่เท่ากัน

                                             

โรคนํ้าในหูไม่เท่ากัน
โรคนํํ้าในหูไม่เท่ากัน หรือที่เรียกว่า Miniere's Disease เป็นโรคที่เกิดขึ้นในระบบรับสัมผัสของหู ที่เกิดจาก ความผิดปกติภายในอวัยวะหู
ที่มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางอารมณ์จากภาวะความเครียด เป็นสำคัญ การเกิดภาวะความเครียดทางอารมณ์จะทำให้เกิด
ความผิดปกติของอวัยวะที่เรียกว่า Cochlea ที่บริเวณหูชั้นใน ทำหน้าที่ในการรับเสียง โดยทำให้ปริมาณนํ้าเหลืองที่อยู่ภายในมีปริมาณเพิ่ม
ขึ้นเกินปกติทำให้ระบบประสาทที่ทำหน้าที่รับในอวัยวะดังกล่าวเกิดการทำงานผิดปกติ โดยมีลักษณะ อาการหูอื้อ และหูแว่ว ตามมา แต่เมื่อ
ภาวะความเครียดทางอารมณ์ลดลงปริมาณนํ้าเหลืองก็ลดลงตามดวยเช่นกัน ทำให้อารมณ์ดังกล่าวค่อยๆหายเป็นปกติ
อาการของโรคเบื้องต้น
เมื่อเกิดภาวะความเครียดเกิดขึ้นถี่หรือบ่อยครั้งจะทำให้เกิดอาการเหล่านี้
1-รู้สึกเวียนศรีษะ ปวดหัวอย่างกระทันหัน ซึ่งจะเกิดเพียงชั่วครู่เมื่อเกิดภาวะความเครียดในช่วงแรกๆ
2-ตาพล่ามัว มองเห็นวัตถุไม่ชัดเจน
3-มีอาการหูอื้อ มึนงง ได้ยินเสียงรอบข้างไม่ชัดเจน
4-รู้สึกได้ยินเสียงวิ้งๆภายในหู ซึ่งจะเกิดเสมอเมื่อเกิดภาวะความเครียด อาการนี้จะหายเองเมื่อภาวะ ความเครียดลดลง
5-อาการหูแว่ว ซึ่งมักได้ยินเสียงเบาๆข้างหูทำให้เกิดอาการสำคัญในเสียงเหล่านั้นที่ผิดๆได้ อาการเหล่านี้ที่กล่าวมา หากเกิดอาการขณะ
ขนลุกหรือยืนอยู่อาจเป็นสาเหตุทำให้เป็นลมหรือหกล้มตามมาได้ จึงควรระมัดระวังในเรื่องการทรงตัวเมื่ออาการกำเริบ
                                              สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณแก้ว 089-819-5768

                            

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 207,986