โรคเก๊าฑ์

                                                        

โรคเก๊าท์ (Gout) ดูแลไม่มีดีมีสิทธิ์ตายได้
เก๊าท์  เป็นอาการผิดปกติของร่างกายอันเนื่องมาจากการกินชนิดอิ่มหมีพีมันเกินไป กินอยู่ดีมากเกินไป และไม่ค่อยออกกำลังกาย ส่วนใหญ่
มักจะเกิดกับผู้ชายในวัยประมาณ 40 ปี แต่ถ้าเกิดในผู้หญิงมักจะพบในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนแล้ว 
เกิดจากกระบวนการใช้ และขับถ่ายสารพวกพิวรีนของร่างกายผิดปกติไป เป็นธาตุอาหารที่พบได้ในเนื้อสัตว์ ข้าวสาลี เครื่องในสัตว์
(ตับ เซี่ยงจี้) เป็นต้นซึ่งจะถูกย่อยจนกลายเป็นกรดยูริคจะถูกสร้างขึ้นในอัตราช้าพอที่ไตจะขับออกได้หมดทัน
กับการสร้างขึ้นพอดี สำหรับบางรายที่กรดยูริคถูกสร้างขึ้นแต่ไตทำหน้าที่ ขับถ่ายออกมาได้ช้า หรือเร็วก็ตามจะทำให้เกิดการสะสมของกรด
ยูริคมากขึ้นในร่างกาย เป็นสาเหตุให้เกิดการเจ็บปวดอย่างรุนแรงในข้อกระดูกหรือรอบๆ ข้อกระดูก โรคนี้สามารถ ถ่ายทอดกันได้ทางกรรม
พันธ์
            โรคเก๊าท์  อาการสำคัญ
-มีอาการปวด บวม แดง และอาการร้อนตามข้ออย่างเฉียบพลัน
-อาจเป็นๆหายๆ อาจทิ้งระยะ เป็นสัปดาห์ เป็นเดือนเป็นปี
-อาการปวดอาจเป็นข้อเดียวหรือหลายข้อพร้อมกันก็ได้
-ที่พบบ่อยได้แก่ ข้อโคนนิ้ว หัวแม่เท้า หรือข้อเข่า
-อาจมีอาการของนิ่วในทางเดินปัสสาวะ
                     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 089-819-5768

 

Visitors: 207,987