โรคหมอนกระดูกทับเส้นประสาท

                                                        

 

                  โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท เกิดจากอะไรบ้าง
            ทำความรู้จักโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทกันก่อน
โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท คือการที่หมอรองกระดูกสันหลังของเราปลิ้น โป่งออกมาจากแนวกระดูกสันหลังจนไปเบียดทับเส้นประ
สาทรอบๆแนว กระดูก สันหลัง หรือเยื่อหุ่ม หมอนรองกระดูกอาจฉีกขาดจนทำให้ของเหลวลักษณะคล้ายเจลที่อยู่ภายในไปกดทับเส้นประสาท
              อาการของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท 
ที่มักเป็นกันบ่อยคืออาการกระดูกทับเส้นประสาทบริเวณคอ และอาการกระดูกทับเส้นบริเวณหลังส่วนล่างสาเหตุของอาการเกิดจากการที่
หมอนรองกระดูกปลิ้นหรือแตกจนของเหลวภายในไปเบียดทับเส้นประสาทบริเวณหลังส่วนล่างหรือบริเวณกระดูกสันหลังชิ้นที่ L3 L4 L5 S1
ซึ่งส่งผลต่อระบบประสาทส่วนเอวไปถึงขา เริ่มแรกผู้ปว่ยมักจะมีอาการปวดหลังบริเวณ เอว เป็นๆหายๆมาก่อน ซึ่งอาการดังกล่าวจะเป็นมาก
เวลาทำงาน เช่น ยืน ก้มเงย หรือนั่งนานๆและจะดีขึ้นเมื่อได้นอนพัก อาการสำคัญที่บ่งบอกว่าหมอนรองกระดูกสันหลังเกิดโป่งขึ้นมากดทับ
เส้นประสาท คืออาการปวดหลังรุนแรงอย่างเฉียบพลันและมีอาการปวดร้าวลงมาที่ขา น่อง ตาตุ่มหรือเท้า ร่วมกับมีอาการชาขาหรือเท้าด้วย
      สาเหตุของอาการเกิดจากการที่ หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท บริเวณกระดูกสันหลังชิ้นที่ C3-C7 ซึ่งส่งผลต่อระบบประสาท ส่วนแขน
ซึ่งจะทำให้เกิดอาการชา บริเวณฝ่ามือเริ่มจาก ปลายนิ้วหรือ อาการ ปวดร้าวที่บริเวณแขน อาจเป็นข้างใดข้างหนึ่ง อาการร่วมของโรคหมอน
รองกระดูกคอ ทับเส้นประสาทคือการปวดคอ ปวดเมื่อยบริเวณสะบักเริ้อรัง และการไม่สามารถเคลื่อนไหวคอได้อย่างอิสระ
                ทำไมอยู่ดีๆหมอนรองกระดูกถึงปลิ้นหรือโป่งจนแตกได้ 
จริงๆแล้วอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท มักเริ่มพบในวัยหนุ่ม-สาวที่เป็นวัยทำงาน ช่วงอายุ 20-40 ปี ซึ่งสาเหตุเกิด จากการเสื่อม
ของหมอนรองกระดูกสันหลัง ตามอายุและการใช้งานตามปรกติ ซึ่งถูกกดทับจากนํ้าหนักของร่างกายและการทำกิจวัตรประจำวันของเรา
ทำให้หมอนรองกระดูก มีอาการอ่อนแอจนปลิ้นออก หรือเส้นใยที่เป็น ผนังหุ่มเนื้อหมอนรองกระดูกฉีกขาดบางส่วนอยู่ก่อน บางรายปลิ้นออก
มากถึงยังไม่แตกก็ไปเบียด ทับเส้นประสาท โดยรอบจนมีอาการปวดอย่างเกิดดันและโป่งออกมาตามรอบฉีกขาดของผนังหุ้มหมอนรองกระดูก
และกดทับต่อเส้นประสาทที่อยู่ใกล้เคียง
                               สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 089-819-5768
Visitors: 207,986