โรคความดันโลหิตตํ่า

                                         

โรคความดันโลหิตตํ่า
โรคความดันโลหิตตํ่าเกิดจากอะไร
ความดันโลหิตตํ่ามีหลายสาเหตุคือ
1-เลือดน้อย หรือ ปริมาณนํ้าเลือดมีน้อย ซึ่งอาจจะเกิดจากเลือดจาง จากการขาดธาตุเหล็กกรดโฟลิค หรือจากการสืบสายเลือดปริมาณมาก
เช่น มีประจำเดือนมากเกินไป อาจจะเกิดจากเพราะกินนํ้าน้อย เหงื่อออกมาก ท้องเสียหรืออเจียนแล้วเสียนํ้ามากบางครั้งการอดอาหารก็ทำให้
ความดันโลหิตตํ่าลงจากการกินที่น้อย
2-ฮอร์โมนในร่างกายแปรปรวน มีฮอร์ในร่างกายหลายตัวที่เป็นสาเหตุทำให้ความดันเลือดลดตํ่าลงเพราะ เมื่อฮอร์โมนบางชนิดไม่อยู่ในสมดุล
จะทำให้หลอดเลือดขยายตัวกว่าเดิม ซึ่งทำให้ความดันเลือดลดลง
3-ประสาทอัตโนมัติไม่ในสมดุล ระบบประสาทอัตโนมัติคือ ซิมพาเตติก และพาราซิมพาเตติก จะเป็นตัวควบคุมความดันเลือด พาราซิมเตติก
จะทำให้ความดันเลือดสูงขึ้น ส่วนพาราซิมพาเตติก จะทำให้หลอดเลือดขยายตัวและทำให้ความดันเลือด ลดลง โดยทั่วทั้งสองส่วนของระบบ
ประสาท จะอยู่ในสมดุลเราจึงอาการเป็นปกติ แต่เมื่อใด ที่เราเกิดอาการ เครียดจัด ไม่สบายเรื้อรัง ประสาทอัตโนมัติทำงานผิดเพี้ยนไป
 ก็จะทำทำให้ความดันเลืดตํ่าได้
4-เครียดจัดนอนไม่หลับ หรือมีอารมณ์แปรปรวน เหล่านี้ทำให้ความดันเลือดลดตํ่าลวได้ทั้งสิ้น
5-เกิดจากผลข้างเคียงของยา มรยาหลายตัวที่ทำให้ความดันเลือดลดลงโดยเฉพาะกลุ่มยาลด ความดันเลือดสูงนั่นแหล่ะ ทำไปทำมาหาก
หมอให้ยามากเกินไปก็จะทำให้ความดันเลือดลดตํ่า ลงมากเกินไปด้วย
6-โรคหัวใจ คนที่มีโรคหัวใจโต คนที่เคยมีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด คนที่เคยมีหัวใจวาย ก็อาจจะมีความดันเลือดตํ่าด้วย เพราะหัวใจไม่มีแรง
บีบเลือดส่งไปเลี้ยงร่างกายได้เท่ากัน คนปกติ ความดันเลือดจึงลดตํ่า 
7-ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยมะเร็ง โดยเฉพาะผู้ที่ได้รัยาเคมี หัวใจและระบบไหลเวียนของเลือดจะอ่อน ระโหยโรยแรงไปหมด ก็มีความดันที่ตํ่ากว่า
              ใครบ้างมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตตํ่า
ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตตํ่า ได้แก่ 
-ผู้สูงอายุจากการดื่มนํ้าน้อย และจากไม่ค่อยคลื่อนไหวของร่างกาย
-ผู้มีโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันหัวใจ โรคของต่อมไทรอยด์และภาวะซีด
-กินยาบางชนิดโดยเฉพาะยาขับนํ้า ยาโรคความดันโลหิตสูงและยาโรคเบาหวาน
-มีภาวะขาดนํ้า จากสาเหตุต่างๆ เช่น ท้องเสีย หรืออาเจียน รุนแรง หรือภาวะลม แดด
โรคความดันโลหิตตํ่ามีอาการอย่างไรบ้าง
อาการที่พบบ่อยของโรค/ภาวะความโลหิตตํ่า คือ
-วิงเวียนหน้ามืด เป็นลม
-ตาลาย
-คลื่นไส้ อาจอาเจียน
-มือ เท้าเย็น
-เหงื่ออกมาก
-ชีพจรเบา เต้นเร็ว
-หายใจเร็ว เหนื่อย
-กระหายนํ้าตัวแห้ง ปัสสาวะน้อย เมื่อเกิดจากภาวะขาดนํ้า 
-บางคนอาจมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก เมื่อเกิดจากการแพ้สิ่งต่างๆ
-อาจชัก
-หมดสติเมื่อความดันตํ่ามากๆ
                          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 089-819-5768

                                     

                                  

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • คำจำกัดความของโรคไมเกรน #โรคไมเกรนเป็นโรคที่ก่อให้เกิดอาการปวดศรีษะ เรื้อรังชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่สำคัญ อาการปวดศรีษะนั้นมักจะปวดข้างเดียว หรือเริ...

 • โรคแผลในกระเพาะอาหาร โรคกระเพาะอาหารคือ ภาวะที่มีแผลเยื่อบุกระเพาะ หลือลำไส้เล็กถูกทำลายถึงแม้ว่าจะเรียก ว่าโรคกระเพาะ หรือลำไส้ ถ้าเป็นแบบเฉพาะ...

 • โรคภูมิแพ้คืออะไร โรคภูแพ้ คือ โรคที่เกิดจากปฎิกิริยาภูมิไวเกินต่อสารก่อภูมิแพ้ ซึ่งในคนปกติไม่มี ปฎิกิริยานี้เกิดขึ้น ผู้ที่เป็นภูมิแพ้มีปฎิกิร...

 • องค์กรอนามัยโรค แจ้งว่า โรคหัวใจคร่าชีวิตคนทั่วโลกถึงปีละ 12,000,000 คนต่อปี และจากสถิติยังแสดงว่า โรคหัวใจเป็นสาเหตุการ ตายอันดับหนึ่งของประชากรที่เป็...

 • โรคปวดประเดือน คุณผู้หญิงทุกคน คงเคยประสบกับการปวดท้องประจำเดือน บ้างก็ทนได้ บ้างก็ทนไม่ได้ต้องพึ่งยาบรรเทาปวด เพื่อไม่ให้อาการปวด ท้องเข้ามาบั่...

 • ตกขาวคืออะไร ตกขาว หมายถึง สิ่งที่ถูกขับออกมาจากช่องคลอด และสิ่งนั้นไม่ใช่เลือด ดังนั้น ตกขาวจึงมีสีอะไรก็ได้ แต่ส่วนใหญ่จะสีขาว ตกขาว นี่เองที่เ...

 • โรคเบาหวาน เป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้ใหญ่ไทย คือประมาณ 2.5-6% ของประชากร(ถ้าคิดจากคนไทย 60 ล้านคน ก็จะมีคนเป็นโรคเบาหวานประมาณ 3 ล้านคน ) โรคเบาหวานเป็น...

 • ความดันโลหิตสูง คือ ภาวะความดันในหลอดเลือดแดงสูงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 140/90 มม. ปรอทขึ้นไปโดยวัดขณะนั่งพัก 5-10 นาที ที่ไม่ได้สูบบุหรี่หรือดื่มแอล ...

 • โรคตับ ส่วนมากมักจะไม่ทำให้เกิดอาการปวด เพราะว่าตับนั้นมีเส้นประสาทรับความรู้สึกเจ็บปวดเฉพาะเปลือกหุ้มตับเท่านั้นการอักเสบภายใน ตับนั้นจึงมักไม่ได้ทำให้เกิดอาการป...

 • โรคโลหิตจาง อาการโรคโลหิตจาง -อาการอ่อนเพลีย เวียนศรีษะ -อาการเป็นลม หน้ามืด วิงเวียน -อาการทางสมอง เช่น รู้สึกสมองล้า หลงลืมง่าย ขาดสมาธิในการทำงาน เรียนหนังสื...

 • โรคแพนิค(โรคประสาทหัวใจอ่อน) ความกลัวหรือความตระหนกตกใจที่เกิดอย่างทันที เหมือนจู่โจมเป็นลักษณะ สำคัญของโรคทางจิตเวชโรคหนึ่ง คือโรค แพนิค ซึ่งมีอากา...

 • โรคหัวใจขาดเลือด เมื่อหัวใจไม่ได้รับโลหิตที่มีออกซิเจนอย่างเพียงพอก็จะทำให้เกิดอาการเจ็บปวดที่เรียกว่าหัวใจขาดเลือด(Angina)ซึ่งมี สาเหตุจากการกระตุกใ...

 • ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ ต่อมไทรอยด์เป็นพิษคืออะไร ต่อมไทรอยด์เป็นต่อมไร้ท่อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกายมีรูปร่างคล้ายปีกผีเสื้ออยู่บริเวณหน้า หลอดลมใต้ก...

 • โรคกรดไหลย้อน เป็นภาวะที่นํ้าย่อยจากกระเพราะอาหารไหลย้อนกลับขึ้นไปในหลอดอาหาร ทำให้เกิดอาการสำคัญ ได้แก่ อาการ แสบร้อนบริเวณหน้าอก และมีนํ้...

 • โรคเส้นเลือดในสมองตีบ อัมพฤษือัมพาต เป็นอาการที่คนทั่วไป โดยเฉพาะผู้สูงอายุ จะเกรงกลัวกันมากซึ่งอาการดังกล่าวหมายถึง การที่แขนขาอ่อนแรงซีกใดซีก และม...

 • โรคซึมเศร้าเราช่วยได้ โรคซึมเศร้า พบได้ในทุกช่วงระยะเวลาของชีวิต ครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยที่ฆ่าตัวตาย เป็นโรคซึมเศร้า อาการ และการแสดงออกของโรคซึมเศร้าในเด็ก...

 • โรคนํ้าในหูไม่เท่ากัน โรคนํํ้าในหูไม่เท่ากัน หรือที่เรียกว่า Miniere's Disease เป็นโรคที่เกิดขึ้นในระบบรับสัมผัสของหู ที่เกิดจาก ความผิดปกติภายในอวัยวะห...

 • โรคเก๊าท์ (Gout) ดูแลไม่มีดีมีสิทธิ์ตายได้ เก๊าท์ เป็นอาการผิดปกติของร่างกายอันเนื่องมาจากการกินชนิดอิ่มหมีพีมันเกินไป กินอยู่ดีมากเกินไป และไม่ค่อ...

 • โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท เกิดจากอะไรบ้าง ทำความรู้จักโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทกันก่อน โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท คือก...

 • ไขมันในเลือดสูง โรคไขมันในเลือดสูง เป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ อาจเป็นระดับโคเสลเตอรอล สูง หรือระดับไตรกลีเซอร์ไรต์สูง อย่างใดอย่า...

 • โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ไม่ใช่โรคของ กล้ามเนื้อดดยตรงแต่เป็นโรคที่เกิด จากความผิดปกติ ของเซลล์ประสาทนำคำสั่ง แล้วส่งผลทำให้กล้ามเนื้ออ่อ...

 • โรคหอบหืด โรคหอบหืด เป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากหลอดลมของผู้ป่วยตอบสนองต่อ สิ่งที่มากระตุ้น มากกว่า ภาวะปกติ ทำให้หลอดลม ของผู้ป่วยหดเกร่ง มีขนาดตีบแคบล...

 • โรคข้อเข่าเสื่อม โรคข้อเข่าเสื่อม เกิดจากการที่กระดูกอ่อนซึ่งทำหน้าที่ป้องกันและเป็น ตัวดูดซับแรงกระแทกในข้อเข่ามีการสุกหรอ และเสื่อมสภาพลงหากกระดูกอ่อ...


 • โรคสะเก็ดเงินเป็นโรครักษาหายากโรคหนึ่ง มีอาการตามผิวหนัง ตอนเริ่มกำเริบใหม่ๆจะเป็นตุ่มแดงขอบเขตชัดเจน และมีขุยสีขาว (สีเงิน) อยู่ที่ผิวต่อมาตุ่ม ...
Visitors: 336,490