โรคหอบหืดคืออะไร

                                        

    โรคหอบหืด
 โรคหอบหืด เป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากหลอดลมของผู้ป่วยตอบสนองต่อ สิ่งที่มากระตุ้น มากกว่า ภาวะปกติ ทำให้หลอดลม
ของผู้ป่วยหดเกร่ง มีขนาดตีบแคบลง และมีอาการบวม เนื่องจากมีอาการอักเสบ รวมทั้งจะมีการสร้างเสมหะมากกว่าปกติ
       อาการจับหืด คือ มีอาการหอบ ไอ แน่นหน้าอก หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจขัด เสียงหายใจมีเสียงดังหวีด 
อาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นเป็นๆหายๆ และเป็นเรื้อรัง
       อาการจับหืดมักเกิดขึ้นในตอนกลางคืน หรือเมื่อมีการสัมผัสกับสิ่งที่แพ้หรือระคายเคือง
1.พันธุกรรม โรคหอบหืดไม่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมโดยตรงเสมอไป แต่ในผู้ป่วยที่มีอาการหืด จับร่วมกับมีประวัติโรคภูมิแพ้ 
หรือหอบหืดในครอบครัว ก็มีโอกาสที่ผู้ป่วยจะเป็นโรคนี้
2.สิ่งกระตุ้นต่างๆ อาจเกิดจากสารก่อภูมิแพ้ เช้น ฝุ่นบ้าน ตัวไรฝุ่น ละอองซากแมลงสาบ เกสรดอกไม้ ละอองเชื้อรา
ขนหรือสะเก็ดรังแคผิวหนังสัตว์เลี้ยง อาหารบางชนิด ควันบุหรี่ ควันพิษ จากสิ่งแวดล้อม หรือการเป็นหวัด
3.การออกกำลังกายอย่างหักโหม
4.การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์
                    ผลของโรคหอบหืดในเด็ก 
ในเด็กที่มีอาการไม่มาก จะมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อชีวิตประจำวัน การใช้ยาเพื่อควบคุม อาการอาจจะมีความจำเป็น
เฉพาะเวลาที่มีความจับหืดเท่านั้น
                   ส่วนในเด็กที่มีอาการของโรคหอบหืดอาการรุนแรงและเป็นบ่อยๆจะมีผลกระทบต่ออารมณ์จิตใจ การเรียน
และการดำรงชีวิตประจำวันได้มาก อาจต้องขาดเรียนบ่อย ทำให้ผู้ป่วยกลัวเรียนไม่ทันเพื่อนๆอาจถูกห้ามเล่นกีฬาหรือ
งดกิจกรรมการเล่นบางอย่างอาจทำให้ขาดความมั่นใจในตัวเอง
                                      สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 089-819-5768

 

                   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 207,986