โรคข้อเข่าเสื่อม

                                            

โรคข้อเข่าเสื่อม
โรคข้อเข่าเสื่อม เกิดจากการที่กระดูกอ่อนซึ่งทำหน้าที่ป้องกันและเป็น ตัวดูดซับแรงกระแทกในข้อเข่ามีการสุกหรอ
และเสื่อมสภาพลงหากกระดูกอ่อนนี้เสียหายเป็นพื้นที่กว้าง กระดูกในข้อเข่าจะเสียดสีกันเอง ทำให้เกิดการอักเสบ
และมีอาการปวด
             สาเหตุของโรคข้อเข่าเสื่อม
-พันธุกรรมและความผิดปกติแต่กำเนิดบางชนิด เช่น ขาหรือเข่าผิดรูป
-อายุและเพศ โดยเมื่ออายุมากขึ้น ความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองของกระดูกอ่อน ก็ลดลง นอกจากนี้ผู้หญิง
ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไปจะมีแนวโน้มของการเกิดข้อเข่าเสื่อมได้มากกว่าผู้ป่วยที่มีอายุเท่ากัน
-นํ้าหนักตัวมาก(BMI มากกว่า 23 กก./ม.)
-ประวัติการบาดเจ็บที่ข้อเข่า ซึ่งผลให้มีโอกาสเกิดข้อเข่าเสื่อมได้สูง โดยอาจเป็นผลจาก
.การบาดเจ็บ โดยถึงแม้ร่างกายจะมีการซ่อมแซมตัวเองหลังการบาดเจ็บโครงสร้างข้อเข่าก็อาจไม่แข็งแรง
เหมือนเดิม
.ได้รับการรักษาไม่ถูกต้อง
.การใช้ข้อเข่าหักโหมซํ้าๆหรือท่าทางบางอย่างที่ต้องงอเข่ามากเกินไป เช่นการคุกเข่าหรือนั่งยองๆ ซึ่งทำให้
เข่าต้องรับแรงกดสูงกว่าปกติเป็นเวลานานหรือบ่อยครั้ง
.โรคไขข้ออักเสบ เช่น รูมาตอยด์ เกาต์ ส่งผลให้กระดูกอ่อนถูกทำลายจนกระทั่งหมดไปทำให้เกิดอาการปวด
และข้อติดแข็งตามมา
                                           สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 089-819-5768

 

Visitors: 207,986