ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อย ตราหมอเส็ง(ชนิดน้ำ)


ยี่ห้อ              ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อย ตราหมอเส็ง ชนิดนํ้า
ประเภท         ยาสามัญประจำบ้าน
ราคาปกติ       1,060/แพ็ค
ราคาขาย       780/แพ็ค
ราคาสมาชิก   780/แพ็ค
ขนาดบรรจุ    100 มล. 
ในนํ้ายา  3,225 ซีซี เตรียมจาก
ชุงกิ้งติ้ง                 90 กรัม 
ตังเซียม                 90 กรัม 
โต๋วต่ง                   90 กรัม 
เถาวัลย์เปรียง          90 กรัม
กำลังหนุมาน           90 กรัม
กำลังเสือโคร่ง         90 กรัม
เถาโคคลาน            90 กรัม
และตัวยาอื่นๆ
วิธีรับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะ 
วันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร
คำเตื่อน
สตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
สรรพคุณ เป็นยาสมุนไพรที่ช่วยเสริมให้โลหิตมีสารหลายชนิดไปบำรุงกระดูกที่เสื่อม เส้นเอ็นที่ตึง กล้าม
นื้อที่ไม่เเข็งแรง ทำให้กระดูกกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นแข็งแรงขึ้น เมื่้อแข็งแรงขึ้นแล้วอาการปวดเมื่อย ขัด
ในกระดูก เส้นที่ตึงอาการเหน็บชาจะหายไป 
         การรักษาอาการปวดกระดูกหรือเส้นที่ตึง ส่วนใหญ่จะใช้วิธีรักษาที่ไม่ถูกต้องจึงไม่หายหรือดีขึ้นได้
เพราะการที่คนเราปวดกระดูกเกิดจากการเสื่อมของร่างกายที่ใช้มานาน ทำให้กระดูกและเส้นเอ็นไม่แข็ง-
แรงเท่าที่ควร
        หมอจึงเปลี่ยนวิธีรักษาแบบไม่เหมือนใคร โดยใช้สมุนไพรบำรุงหรือเสริมสร้างกระดูก กล้ามเนื้อเส้น
เอ็นที่เสื่อมให้แข็งแรงขึ้น อาการ ปวดเข่า ปวดหลัง กระดูกทับเส้นก็จะดีขึ้น และทำให้หายปวดไปได้
        ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อย จึงเป็นยาช่วยกระดูก กล้ามเนื้อต่างๆ แข็งแรงจึงสามารถแก้ปวดเข่า ปวด
หลัง กระดูกทับเส้น ปวดกล้ามเนื้อเส้นตึง แม้แต่คนทำงานหนัก อาการปวดเมื่อยทั่วไป เมื่อทานยาติดต่อ
กันอาการจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
 
 
 

                                                  

ราคาปกติ
1,060
ราคาขาย/ราคาสมาชิก
780
จำนวน:
ยาหมอเส็งสอบถามสั่งซื้อได้ที่คุณแก้ว ปะนัดสจุ่า โทร 089-8195768
Visitors: 336,490